Головна Главная Main

Загальні правила

x Макет повинен бути виконаний у векторних програмах Adobe Illustrator (.ai, .eps) або CorelDRAW (.cdr);

x Макет повинен містити тільки 1 шар і його об єкти не повинні накладатися;

x Всі об‘єкти повинні бути обєднані, а не згруповані;

x Зображення повинні бути виконані в кривих, товщина абриса рівна 0;

x Всі криві і лінії кожного об‘єкта повинні бути замкнуті;

x Лінії одного об‘єкта не повинні перетинатися;

x Об‘єкти не повинні перетинатися;

x Відстань між сусідніми, а також між лініями всередині, повинна бути не менше 0,5 мм для тиснення фольгою, а для блінтового тиснення - 0,4 мм;

x Товщина об‘єктів повинна бути не менше 0,2 мм;

x Кожний об‘єкт повинен бути побудований з мінімально можливої кількості точок.

Однорівневі кліше

x 100% чорно-біла заливка;

x Об‘єкти чорного кольору є тиснильним елементом.

Багаторівневі кліше

x Кожний рівень заливається іншим кольором;

x Необхідно вказати профіль та висоту кожного рівня кліше.